Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

S&P 500:Οι πιθανότητες είναι υπέρ της ανοδικής διάσπασης των 1851 μον. (Μ.ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

S&P 500: Κι εδώ το 78.6% επίπεδο διόρθωσης διασπάστηκε και οι πιθανότητες είναι με την πλευρά της ανοδικής διάσπασης και των 1851 μονάδων. Τα δυο ανοδικά χάσματα στην ανοδική κίνηση από τις 1738 μονάδες συνηγορούν προς αυτό το ενδεχόμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου