Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Dow Jones:Η καθοδική διάσπαση των 15863 μον. θα ενισχύσει το πτωτικό σενάριο. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Dow Jones: Οι αγοραστές δεν κατόρθωσαν να οδηγήσουν τον δείκτη στις 16321 μονάδες (78.6% επίπεδο διόρθωσης του (i)). Στις 16226 μονάδες, πολύ κοντά στην αναλογία c=0.5 X a, οι πωλητές πήραν το πάνω χέρι. Η καθοδική διάσπαση των 15863 μονάδων (πέρας του b) θα ενισχύσει το πτωτικό σενάριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου