Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ :Οι πιθανότητες παραμένουν υπέρ μιας περαιτέρω ανόδου... ( Μ.ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Οι 1287 μονάδες της 13/2/14 παραμένουν ως υποψήφιο πέρας της ανοδικής διόρθωσης, δηλαδή του κύματος (ii). Ο στοχαστικός ταλαντωτής έδωσε την Παρασκευή σήμα πώλησης, περνώντας οριακά κάτω από το 75. Δεδομένης της διάσπασης του 78.6% επιπέδου διόρθωσης του (i), οι πιθανότητες παραμένουν υπέρ μιας περαιτέρω ανόδου, πέραν των 1306 μονάδων. Μόνο μια καθοδική διάσπαση της ζώνης των 1152-1177 μονάδων θα γύρει την πλάστιγγα υπέρ του καθοδικού σεναρίου.
Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η κίνηση μετά τις 1287 μονάδες είναι εξαιρετικά ασαφής για μέτρηση κυμάτων Elliott. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η πιο πιθανή με βάση το καθοδικό σενάριο. Σύμφωνα με αυτήν έχουμε συμπληρώσει ήδη τέσσερα κύματα, από {i} ως και {iv}-1260 μονάδες. Αν το χαμηλό της Παρασκευής (1238 μονάδες) δεν είναι το πέρας του {v}, την Δευτέρα ο δείκτης θα κινηθεί λίγο ακόμη καθοδικά και κατόπιν ανοδικά για να διορθώσει την πτώση από τις 1287 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου