Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Η καθοδική διάσπαση των 1141 προοιωνίζεται την καθοδική διάσπαση και των 1095 πολύ σύντομα. (ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η καθοδική διάσπαση των 1141 μονάδων προοιωνίζεται την καθοδική διάσπαση και των 1095 πολύ σύντομα. Σε αυτή την περίπτωση στηρίξεις έχουμε στα τρία σημειωμένα επίπεδα Fibonacci, δηλαδή τις 1047, 986 και 899 μονάδων. Η διάσπαση του τελευταίου επιπέδου θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μεσοπρόθεσμη πορεία του Δείκτη.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Στις 1115 μονάδες της Πέμπτης ολοκληρώθηκε μια πεντάδα κυμάτων i-ii-iii-iv-v από τις 1306 μονάδες που θα αποτελέσουν το κύμα (i) μιας ευρύτερης πτωτικής πορείας, εφόσον διασπαστούν καθοδικά οι 1095 μονάδες. Η ανοδική αντίδραση που ακολούθησε εξελίσσεται σε ένα ζιγκ-ζαγκ a-1172, b-1152 μονάδες και c σε εξέλιξη. Οι σχέσεις μεταξύ c και a, σε συνδυασμό με τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci της πτώσης δίνουν τις εξής ζώνες αντίστασης: 1187-1188, 1208-1211 και 1123-1236 μονάδες.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Οι διαγραμματικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007.
Οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας υπάρχει με σκοπό τη γενική ενημέρωση των αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ή πρόταση ή προτροπή ή παρότρυνση για οποιουδήποτε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση.
Οι αναλύσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ν.3606/2007. Αποδέκτες οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει να αναζητήσουν τη συμβουλή του προσωπικού τους επενδυτικού συμβούλου για οποιαδήποτε διευκρίνιση πριν από κάθε επενδυτική τους απόφαση.

2 σχόλια: