Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

ΓΔ.- Ένα καλό επίπεδο πέρατος του c αποτελούν οι 1248 μον. (ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Στις 1306 μονάδες ολοκληρώθηκε το πρώτο κύμα (i) του 3. Το κύμα (ii) βρίσκεται σε εξέλιξη. Πτωτικό σήμα έδωσε ο RSI, που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον στοχαστικό ταλαντωτή, αφού βρίσκεται πάνω από το 75.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Το διορθωτικό κύμα (ii) εξελίσσεται σε a-1256, b-1298 και c σε εξέλιξη. Ένα καλό επίπεδο πέρατος του c αποτελούν οι 1248 μονάδες, όπου τα κύματα c και a γίνονται ίσα και η διόρθωση φτάνει το 38.2% του μήκους του κύματος (i). Αν το b δεν έχει τελειώσει στις 1298 μονάδες και πάρει την μορφή τριγώνου, τότε πιθανότητες έχουν και τα άλλα δύο επίπεδα Fibo, οι 1231 και 1213 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου