Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Η διάσπαση των 1095 μον. θα βάλει τέλος στις ανοδικές προοπτικές. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Στις 1306 μονάδες της 10/1/14 ολοκληρώθηκε η άνοδος από τις 1095 μονάδες. Αυτό το κύμα είναι είτε το τελευταίο (v) της όλης ανόδου από τις  789 μονάδες της 15/7/13 είτε μόνο το πρώτο κύμα 1 του (v). Η καθοδική διάσπαση της διαγώνιας γραμμής στήριξης και κυρίως η διάσπαση των 1095 μονάδων θα βάλουν τέλος σε όποιες ανοδικές προοπτικές.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Στο διάγραμμα απεικονίζονται και τα δύο σενάρια. Ανησυχητικό είναι το γεγονός της εξέλιξης της πτώσης από τις 1306 σε πέντε επιμέρους κύματα i-1256, ii-1296, iii-1193, iv-1226 και v σε εξέλιξη. Το τελευταίο μπορεί να περατωθεί στις 1176 μονάδες, όπου έχουμε το 61.8% επίπεδο Fibo και τα κύματα v και i γίνονται ίσα. Καθοριστικής σημασίας για περαιτέρω πτωτική πορεία θα είναι η καθοδική διάσπαση των 1141 μονάδων (78.6% Fibo).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου