Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Dow Jones: με πρώτο στόχο τις 16511-16707μον. ( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Dow Jones: Η ανοδική διάσπαση των 16058 και των 16175 μονάδων δείχνει ότι η άνοδος θα επεκταθεί περαιτέρω. Με τα νέα δεδομένα το κύμα (4) περατώθηκε στις 14551 μονάδες και το κύμα (5) εξελίσσεται σε πέντε επιμέρους κύματα: 1-15658, 2-14719, 3-16175 και 4-15704 μονάδες. Βρισκόμαστε στο 5 του (5) με πρώτο στόχο περάτωσης τις 16511-16707 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου