Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ - ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ.

Βάσει του μηνιαίου γραφήματος έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής :
Η υποχώρηση του δείκτη χαμηλότερα της τοπικής κορυφής των 1160 μον. αποτέλεσε αρνητική εξέλιξη . Ενδεχόμενη  επαναφορά του εκ νέου, θ’ αποτελέσει σημαντική θετική εξέλιξη.
Η πλησιέστερη σημαντική στήριξη βρίσκεται στις 1052-1014 μον.
Η πλησιέστερη αντίσταση εντοπίζεται στις 1308 μον. (R).
Μακροπρόθεσμος στόχος μας παραμένουν οι 1410 μον. Θα τεθεί υπό αμφισβήτηση , μόνο σε ενδεχόμενη πτωτική διάσπαση της S.

Αναφορικά με την βραχυπρόθεσμη τάση, η υποχώρηση του δείκτη χαμηλότερα των 1062-1052 μον. , η πτωτική διάσπαση της ανερχόμενης γραμμής τάσης S1 , αλλά και της στήριξης του συστήματός μας, αποτέλεσαν αρνητικότατες εξελίξεις που ενδέχεται να σηματοδοτούν την αλλαγή της, σε πτωτική.
Από την άλλη πάλι, δεν αποκλείεται να πρόκειται περί ενός αθώου pullback καθώς δεν έχουν διασπαστεί ( ακόμα ) σημαντικές στηρίξεις.
Για την σχετική βελτίωση της τραυματισμένης τεχν. εικόνας απαιτείται η υπέρβαση τουλάχιστον των 1162 μον., απ’ όπου διέρχεται το επίπεδο διόρθωσης 50% αλλά και η αντίσταση του συστήματός μας. Για όσο διάστημα ο δείκτης διατηρείται χαμηλότερα των 1152-1162 μον. η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.
Για την ουσιαστική βελτίωση της τεχν. εικόνας απαιτείται η υπέρβαση της F1 ( άνω όριο σημαίας) και στην συνέχεια της τοπικής κορυφής των 1202 μον. Σε αυτήν την περίπτωση , αναμένουμε τον δείκτη να κινηθεί τουλάχιστον μέχρι τις 1275-1308 μον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου