Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ - ΔΕΚΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ...

Ένα κλείσιμο υψηλότερο των 1162 μον., μας χωρίζει από τον παράδεισο …
Ένα κλείσιμο χαμηλότερα της F2 , μας χωρίζει από την κόλαση….

1 σχόλιο: