Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

ΣΕΝΑΡΙΑ ....


ΣΕΝΑΡΙΟ 1Ο
Μικρής έκτασης διόρθωση μέχρι και την μέχρι πρότινος αντίσταση των 356 μον. (61,8% του πτωτικού ΒΓ) και στην συνέχεια συνέχιση της ανοδικής πορείας προς τις 380 μον. (78,6% διόρθωση)
ΣΕΝΑΡΙΟ 2Ο
Η διόρθωση επεκτείνεται μέχρι και τα άνω όρια της προηγηθείσας συσσώρευσης δηλ. τις 351,78 –348,74 μον. , ίσως και μέχρι τα όρια του ανοδικού gap στις 347 μον. , όπου και διέρχεται το πρώτο επίπεδο διόρθωσης fibo 23,6% του ανοδικού ΓΔ.
ΣΕΝΑΡΙΟ 3Ο
Η διόρθωση επεκτείνεται μέχρι και την σημαντικότατη στήριξη των 340 μον. (50% του ΒΓ)
ΣΕΝΑΡΙΟ 3Ο
Η διόρθωση επεκτείνεται μέχρι την καθοριστική και κρίσιμη για το ανοδικό momentum στήριξη των 331,5 μον.
  
Τα σημεία εξόδου εξαρτώνται από το επενδυτικό προφίλ του καθενός. Είναι ανοησία για έναν πολύ βραχυπρόθεσμο να παραμείνει στην αγορά σε ενδεχόμενη πτωτική διάσπαση των 356 μον. όπως και είναι τεράστια ανοησία για έναν μεσοπρόθεσμο να πουλήσει για όσο διάστημα ο δείκτης διατηρείται πάνω από τις 331,5

Για όσο διάστημα ο Γεν. δείκτης διατηρείται υψηλότερα της μέχρι πρότινος εξαιρετικά σημαντικής αντίστασης των1080 μον., δεν υπάρχει καμία – επαναλαμβάνω καμία- πιθανότητα αξιόλογης διόρθωσης !!!!

1 σχόλιο: