Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

ΓΡΑΦΗΜΑ FTSE25

Σχόλια και εκτιμήσεις στην ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ.

4 σχόλια: